Sall resevéieren

D’Säll sti fir de Lëtzebuerger Guiden a Scouten zur Verfügung.

Loading...
All Reservatiounen (Mount)
01 Juni, 2021
01
Tu
02
We
03
Th
04
Fr
05
Sa
06
Su
07
Mo
08
Tu
09
We
10
Th
11
Fr
12
Sa
13
Su
14
Mo
15
Tu
16
We
17
Th
18
Fr
19
Sa
20
Su
21
Mo
22
Tu
23
We
24
Th
25
Fr
26
Sa
27
Su
28
Mo
29
Tu
30
We
Dënschden, den 1. Juni 2021
Dën
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Maria Niklaus
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Nic Schintgen
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Pater Nickels
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Shop
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Woodbadge
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Loading...
All Reservatiounen (Woch)
21 Juni, 2021
21
Mon
22
Tue
23
Wed
24
Thu
25
Fri
26
Sat
27
Sun
Méinden, den 21. Juni 2021
Méi
21
22
23
24
25
26
27
Sall Kléiblat
21
22
23
24
25
26
27
Sall Maria Niklaus
21
22
23
24
25
26
27
Sall Nic Schintgen
21
22
23
24
25
26
27
Sall Pater Nickels
21
22
23
24
25
26
27
Sall Shop
21
22
23
24
25
26
27
Sall Woodbadge
21
22
23
24
25
26
27

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéieren.
Nom 16. Juni kann de grousse Sall am Chalet net méi reservéiert ginn.Sall Kléiblat

Rez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

 

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen

Sall Shop

am Haff, 18 Plazen